Studie

Vizualizace přístavby bazénu 03. 06. 2010

Vizualizace přístavby bazénu k rodinnému domu

Popis projektu

Vizualizace interiéru přístavby vnitřního bazénu k rodinnému domu.

Architektonický návrh

Ing. arch. Švančarová Petra, Ing. arch. Švančar Petr

Stupeň dokumentace

Studie

Vizualizace přístavby bazénu k rodinnému domuVizualizace přístavby bazénu k rodinnému domuVizualizace přístavby bazénu k rodinnému domuVizualizace přístavby bazénu k rodinnému domu