Rodinné domy

Rodinný dům v Horních Domaslavicích 16. 06. 2010

Rodinný dům v Horních Domaslavicích

Popis projektu

Projekt rodinného domu. Jednopodlažní objekt, jednoduchého půdorysného tvaru, zastřešený valbovými střechami. Objekt má zastavěnou plochu 149 m² a užitnou plochu 129 m².

Architektonický návrh

Investor

Stupeň dokumentace

Ohlášení stavby