Bytové domy

Bytový dům „Podkova“ 26. 09. 2009

Bytový dům „Podkova“

Popis projektu

Projekt a vizualizace bytového domu „Podkova“ v centru Ostravy. Sedmipodlažní bytový objekt, půdorysně ve tvaru podkovy, zastřešený plochou střechou. V objektu je situováno 52 bytů velikosti 2+1 – 4+1. Objekt má zastavěnou plochu 1800 m².

Architektonický návrh

Tech Invest Ostrava a.s., Ing. Urban Petr, Ing. arch. Švančarová Petra, Ing. arch. Švančar Petr, Ing. arch. Klimek Jiří, Ing. arch. Hessová Monika

Stupeň dokumentace

  • Územní řízení
  • Stavební povolení
  • Dokumentace skutečného stavu
Bytový dům „Podkova“Bytový dům „Podkova“Bytový dům „Podkova“Bytový dům „Podkova“